Třebíč Nuclear Model Club
> Třebíčská dílna > Jak na náhradu dipólů radaru FuG 220 SN-2 Lichtenstein v měřítku 1/48

Jak na náhradu dipólů radaru FuG 220 SN-2 Lichtenstein z injekčních jehel v měřítku 1/48.

Popíši zde náhrada dipólů (anténního systému), tzv. Hirshgeweih pro německý radar FuG 220 SN-2 Lichtenstein v měřítku 1/48 z injekčních jehel. Výsledkem je velmi realistický vzhled anténního systému na letadle. Tento typ antén o různém kruhovém průřezu byl používán například na letounech Bf 110, He 219, Ju 88 a Ta 154. Pro jednotlivé typy radarů se používaly různé dipóly (mečovitý typ, dipól o stejném průměru v délce, atd.).
Základem pro výrobu nových anténních prvků jsou injekční jehly různých průměrů. Pro naši potřebu, v měřítku 1/48, vyhovují jehly o průměrech 1,2 mm (růžová), 0,9 mm (žlutá), 0,6 mm (modrá) a 0,3 mm (inzulínka).
Nosnou trubku pro jednotlivé prvky nám představuje jehla 1,2 mm, na ní je zepředu nasazena "čepička" z "izolantu". Upravíme původní nebo ji vyrobíme novou z plastové tyčinky kruhového průřezu.
Jeden každý prvek se skládá ze tří různých průměrů: jehla 0,9 mm, jehla 0,6 mm a měděného drátku o průměru 0,3 mm (ten představuje nejtenčí část prvku). Drátek může být nahrazen jehlou 0,3 mm, tzv. inzulínkou. Nejmenší průměr je ale vyroben záměrně z drátku, protože při manipulacích s modely se mi osvědčilo, že tyto nejtenčí části jsou "ohýbatelné" a tudíž při nechtěném kontaktu s rukou či předmětem neuletí celý anténní prvek. Ohnutý drátek lze bez problémů opatrně narovnat. Jednotlivé fáze výroby nových dipólů jsou patrné z jednotlivých fotografií níže.

Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší

Než začnu jehlu rozřezávat, tak vždy celý povrch jehly zdrsním pilníkem, aby se následně dobře chytla barva a lepidlo. Po upnutí jehly do svěráčku stačí několikrát přejet po obvodu řezu, např.lupenkovou pilkou s kruhovým ostřím a jehlu lehce odlomím. Následně pilníkem konec zarovnám a odjehlím. Případně ještě ocelovou jehlou začistím vnitřek jehly v místě řezu, aby šly do sebe jednotlivé segmenty zasouvat. Takto si připravím potřebný počet průměrů a délek.
Poté na nosné trubce (1,2 mm) rozměřím vzdálenost dipólů a zde pilníkem vyrobím drážky kolmé na osu trubice. Do takto vytvořených drážek usadím již připravené dipóly a zakápnu vteřinovým lepidlem. Současně lehce zakápnu i jednotlivé části do sebe zasunutých segmentů. Neustále kontroluji geometrii, aby nedošlo k posunutí segmentů a také aby byla dodržena souosost a pravé úhly ve všech osách.
Poté již stačí celý systém zkompletovat a nabarvit. U některých letounů byly spodní části dipólů nabarveny kvůli viditelnosti v bílo-červených pruzích. Není to však pravidlem a je třeba se řídit fotografiemi konkrétního stroje.

Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší

Tento postup používám již několik let a s úspěchem jsem nahradil antény na svých modelech: He 219A, Bf 110G-4, Ju-88C-6 a Ta 154A-0.

Délky jednotlivých segmentů:

  • 2,5 mm čepička/špička

  • 15 mm jehla průměr 1,2 mm

  • 9 mm jehla průměr 0,9 mm

  • 17,5 mm jehla průměr 0,6 mm

  • 24 mm drát průměr 0,3 mm nebo 0,3 mm inzulínka

  • Jirka Toman, 11./2009

    Webdesign a programování 2006-2020