Třebíč Nuclear Model Club
> Walkaround > Jakovlev Jak-23 (S-101)

Proudový Jak-23 (S-101).

Stíhací letoun, který v Československu na dlouhou dobu zahájil
proudovou éru podle „sovětského vzoru".

Po prvních zkušenostech s letouny Avia S/CS-92, které byly v Československu zkompletovány po válce, bylo v roce 1950 do Československa dodáno 12 nových proudových Jaků-23. Československo se tak stalo prvním zahraničním uživatelem těchto nových strojů.
Tyto letouny tvořily spolu s posledními Turbínami S/CS-92 5.stíhací letku na letišti Mladá, která byla jako samostatná určená pro výcvik prvních pilotů na proudových letounech. 5.stíhací letka byla v červnu 1951 přetransformována na „Proudové výcvikové středisko letectva“, kde probíhaly kurzy výcviku proudových pilotů pro další letecké pluky. Na podzim roku 1951 se po zřízení 11.leteckého pluku v Mladé letouny Jak-23, které v Československu dostaly označení S-101, staly jeho výzbrojí. 11.pluk tím byl přeznačen na 11.letecký stíhací pluk proudový a 13.prosince 1951 se 11.slpp přesouvá na nové působiště, kterým je letiště Žatec. Vzhledem k zhoršující se politické situaci vyvolané únorovým pučem v roce 1948 vzniká na chebském letišti detašovaná jednotka 11.slpp. Tzv. stálá hotovost (SH), kterou tvoří vždy dva letouny S-101. Ty mají zasáhnout proti eventuálním narušitelům, ale hlavně proti útěkářům. Tato hotovost je zrušená v květnu 1953. Zbylé letouny S-101 jsou od 11.slpp předisponovány k 51.sslp (samostatný stíhací letecký pluk) zpět do Mladé. Zde jsou používány převážně k předvádění. V létě roku 1953 se S-101 tohoto pluku zúčastní natáčení propagačního barevného filmu „Modrý den“ společně s tehdy novými letouny MiG-15. Vzhledem k narůstajícímu počtu nových letounů MiG-15 (S-102) jsou v polovině padesátých let letouny S-101 vyřazovány a předány do Polska, kde ještě několik let létají. Posledním uživatelem letounů S-101 v Československu je 3.stíhací letecký pluk v Brně.


Fotografie z provozu letounů S-101 snad ani neexistují. Pouze několik fotografií muzeálního stroje a snad jediná provozní fotografie stroje KR-17 od 11.slpp.

Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší

Na sovětskou výrobu je drak letounu dílensky pečlivě zpracován. Podvozkové šachty jsou ve velmi dobrém stavu.

Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší
Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší
Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší
Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší

Pohonnou jednotku tvořila kopie britského motoru Rolls-Royce Derwent 5 umístěného v přední části trupu. Na záběrech patrný poslední stupeň turbíny.

Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší

Na první pohled neohrabaně vyhlížející podvozek, však na ruské poměry asi dost vydržel vzhledem k tomu co všechno musel při výcviku snést.

Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší

Trochu neúplný, ale barevně vyvážený pilotní prostor Jaku-23 z krakovského muzea. Kbelský Jak s nevhodně použitou vypalovací barvou v cocpitu a úplná a rozložená palubní deska s přístroji.

Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší
Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší

Tento walkaround vznikl jako poděkování za excelentně postavený model jehož autorem je Petr Pospíšil (viz. Modelář 1/2014) a výrobcům dvou stavebnic Jaku-23 v měřítku 1:48 (firmě Ciro a Bílek).
Poděkování patří i ing. Martinu Janouškovi a Stanislavu Vystavělovi za cenné informace a detailní fotografie.

Pavel Polach, 6./2014

Náhled printu Jak-23 S-101 (KR-17) - od našeho kamaráda pana Petera Takáče.

Zobrazit větší
Webdesign a programování 2006-2022