Třebíč Nuclear Model Club
> Walkaround > MiG-19S

MiG-19S - první československý supersonic.

15. října 1963 byl krásný podzimní den. Řidicí letového provozu vojenské části tuřanského letiště v Brně pan Stanislav Štěpánek má volný den. Přesto se vydal se svým fotoaparátem na letovou stojánku, nafotit ruch pozemního personálu kolem letounů MiG-19S a MiG-15UTI. Na pořadu letového dne byly střelby…
Toho dne vznikl snad nejkrásnější seriál fotografií letounů MiG-19S od 3.SLP dislokovaného v Brně. Tímto fotoseriálem chceme věnovat tichou vzpomínku panu Stanislavu Štěpánkovi (bývalému navigátorovi čs. He-111, Aera C-3, IL-12 a Avií Av-14), který po sobě zanechal velké množství leteckých fotografií a které můžeme právem obdivovat. Stando děkujeme za ně!

Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší
Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší
Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší

Následující detailní fotografie letounu MiG-19S (0511) pořídili pánové MUDr.Michael Janoušek a Radko Bohdálek v polovině 80.let. Tento letoun je ve stálé expozici Technického muzea v Brně.

Detaily draku MiG-19S (0511):
Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší
Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší
Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší
Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší
Detaily motoru MiG-19S (0511):
Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší
Detaily pilotního prostoru MiG-19S (0511):
Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší
Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší
Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší
Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší
Detaily podvozku MiG-19S (0511):
Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší
Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší
Zobrazit větší
Detaily výstroje MiG-19S (0511):
Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší
Zobrazit větší
Detaily výzbroje MiG-19S (0511):
Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší
Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší
Start MiG-19S (0204):
Zobrazit větší

Náhledy printů letounu MiG-19S (0204) a MiG-19PM (1044) - od našeho kamaráda a čestného člena pana Petera Takáče.

Zobrazit větší Zobrazit větší


Čerpáno: Technický metodický zpravodaj č.2 z dubna 1991

MiG-19 v Československu
Pan Stanislav Skala, který je jedním z autorů publikace o letounu MiG-19 zveřejněných v sedmém čísle Triády shromáždil a zpracoval i další materiál, jež se však pro svoji specifičnost do uvedené publikace nevešly. Proto byly tyto podklady uveřejněny v Technickém metodickém zpravodaji. Zde je výsledek jeho dlouholeté badatelské činnosti, který by asi jinak těžko spatřil světlo světa.
Vysvětlivky k tabulkám:

 • PPL - poslední přejímací let
 • KPL - kontrolní přejímací let
 • TPL - třetí přejímací let
 • VKZ - velké kontrolní zkoušky
 • + - značka pro havárii letadla s uvedením data

 • U záletů a přejímacích letů je uvedeno jméno pilota jeho počátečním písmenem:
  D (David), Kř (Křemen), M (Morava), P (Paldus), Š (Šmídt), Z (Zvara)

  Tabulky výroby MiG-19S v ČSR:
  Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší
  Tabulky MiG-19P a MiG-19PM dovoz ze SSSR:
  Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší

  MiG-19 znaky, čísla, popisky
  Když se ve Středočeských strojírnách, n.p. Vodochody začalo v druhé polovině padesátých let s přípravou licenční výroby letounu MiG-19, bylo potřebné stanovit také normu pro umístění výsostných znaků, imatrikulačních čísel a rozmístění nápisů (popisek). Vznikla tak výkresová dokumentace pod označením "VM2-0001-00/A" až "…-12/A", jež sice byla normou, ale ve výrobě ne vždy respektovanou.
  Vzpomínky přímých účastníků výroby, techniků, ale i dobové fotografie a koneckonců dodnes zachované stroje na různých podstavcích jednoznačně hovoří o tom, že z téměř stovky popisek jich bylo prakticky nastříkáno jen něco málo přes dvacet a u pozdějších verzí -PF a -PM už jen něco málo přes deset. Podobná situace byla u nastříkávání imatrikulačního čísla, kde byla norma dodržována velmi málo, zvláště jednalo-li se o počáteční varianty, číslované jedničkami. Zde zpravidla došlo k zhuštění písma. Nejvíce přesně byly stříkány výsostné znaky, k posunutí došlo jen v několika případech na SOP.
  Z vyhodnocení výkresové dokumentace pro rozmístění nápisů je však také možno vyvodit, že některé nápisy nebyly ani určeny k tomu, aby se na letoun stříkaly. Svědčí o tom například nápis č.4 - Odmrazovač, což je spíše označení zařízení uložené hluboko v trupu, jež se bez demontáže přídě nedalo běžně dosáhnout. Podobně jsou v o r i g i n á l e výkresu uvedeny v textu některá zařízení, ale vlastní pozice není číselně uvedena. S největší pravděpodobností jde tedy o instruktážní výkres pojednávající o jednotlivých agregátech letounu a jen část nápisů byla skutečně aplikována.
  Přes uvedené nedostatky nebude na škodu se s uvedenými výkresy seznámit a v konfrontaci se skutečnými letouny se snažit model MiGu-19S vylepšit. Současně tento materiál může sloužit jako doplněk sešitu o MiG-19 z edice Triáda.

  Umístění znaků a imatrikulačních čísel na letounu MiG-19S pro ČSR.
  Zobrazit větší
  Rozmístění nápisů na letounu MiG-19S.
  Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší Zobrazit větší

  Zveřejněno s laskavým svolením Technického muzea v Brně, MUDr. Michaela Janouška a ing. Pavla Šimka. Děkujeme.

  Pavel Polach, 11./2010

  Webdesign a programování 2006-2022